פרופ' שמשון אטינגר

דיני ממונות במשפט העברי - משפט עברי ומשפט ישראלי

3.3
Avg score
שמשון אטינגר
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3.5 Course Difficulty Level
  • 3.5 Teacher's Attitude
  • 3.5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate פרופ' שמשון אטינגר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play