ד"ר שרון שטרית ששון

אוטוביוגרפיה בספרות הערבית המודרנית

4.2
Avg score
ד"ר שרון שטרית ששון
1
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 5 The Workload
Be the first to rate ד"ר שרון שטרית ששון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play