ד"ר רונית עיר שי

היהדות לאור הביקורות המגדרית

2.67
Avg score
ד"ר רונית עיר שי
3
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3.3 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 3.7 Teaching Level
  • 2.3 The Workload
Be the first to rate ד"ר רונית עיר שי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play