הרב יהושע שפירא

הראי"ה קוק-אורות

3.27
Avg score
הרב יהושע שפירא
3
Rated by
  • 3.7 Attendance Strictness
  • 3.7 Course Difficulty Level
  • 3.7 Teacher's Attitude
  • 2.3 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate הרב יהושע שפירא on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play