הרב יובל שרלו

ספר ישעיהו

4
Avg score
הרב יובל שרלו
2
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate הרב יובל שרלו on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play