הרב יובל שרלו

יסודות האמונה לאור ספר בראשית

3.27
Avg score
הרב יובל שרלו
3
Rated by
  • 3.7 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 3.7 Teacher's Attitude
  • 3.7 Teaching Level
  • 3.7 The Workload
Be the first to rate הרב יובל שרלו on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play