הרב משה פטרון

הלכות תפילה וברכות

3.8
Avg score
הרב משה פטרון
2
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 2 The Workload
Be the first to rate הרב משה פטרון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play