אסתי אייזנמן

הוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

3
Avg score
אסתי אייזנמן
1
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 2 The Workload
Be the first to rate אסתי אייזנמן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play