ד"ר שלמה פרלה

איחוד אירופה מוסדות ותהליכים פוליטיים

3.4
Avg score
ד"ר שלמה פרלה
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 2 The Workload
Be the first to rate ד"ר שלמה פרלה on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play