עופר גולן

מבוא לתיאוריות באישיות

3.6
Avg score
עופר גולן
3
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 3.7 Course Difficulty Level
  • 3.7 Teacher's Attitude
  • 3.3 Teaching Level
  • 3.3 The Workload
Be the first to rate עופר גולן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play