ד"ר טליה אסף

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית

3.47
Avg score
ד"ר טליה אסף
3
Rated by
  • 3.7 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 4.3 Teacher's Attitude
  • 2.7 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate ד"ר טליה אסף on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play