ד"ר יונה קלכמן

מבוא למדעי החיים

4
Avg score
ד"ר יונה קלכמן
1
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate ד"ר יונה קלכמן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play