ד"ר יהודה זורבוסקי

מבוא לפיזיולוגיה

2.49
Avg score
ד"ר יהודה זורבוסקי
11
Rated by
  • 2.4 Attendance Strictness
  • 2.5 Course Difficulty Level
  • 2.6 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 2.9 The Workload
Be the first to rate ד"ר יהודה זורבוסקי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play