יעל שמש

פרשנות פמיניסטית למקרא

3.87
Avg score
יעל שמש
3
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 4.3 Course Difficulty Level
  • 4.3 Teacher's Attitude
  • 4.3 Teaching Level
  • 3.7 The Workload
Be the first to rate יעל שמש on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play