שבתאי קיציס

עיונים בספר שמות ובמדבר

3.67
Avg score
שבתאי קיציס
3
Rated by
  • 3.3 Attendance Strictness
  • 4.7 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 4.3 Teaching Level
  • 3.3 The Workload
Be the first to rate שבתאי קיציס on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play