ד"ר איתן פנקלשטיין

ספרי התורה- עיונים בספר בראשית ושמות

2.6
Avg score
ד"ר איתן פנקלשטיין
5
Rated by
  • 3.2 Attendance Strictness
  • 2.4 Course Difficulty Level
  • 2.6 Teacher's Attitude
  • 3.2 Teaching Level
  • 3.2 The Workload
Be the first to rate ד"ר איתן פנקלשטיין on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play