ד"ר צבי שמעון

ספרי התורה- בראשית

3.05
Avg score
ד"ר צבי שמעון
4
Rated by
  • 2 Attendance Strictness
  • 2.8 Course Difficulty Level
  • 3.8 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 4.3 The Workload
Be the first to rate ד"ר צבי שמעון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play