ד"ר צבי שמעון

שלום ומלחמה במקרא

3.17
Avg score
ד"ר צבי שמעון
6
Rated by
  • 2.2 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 3.5 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 3.8 The Workload
Be the first to rate ד"ר צבי שמעון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play