ד"ר אסתר אשל

דמויות נשים בספרות יהודית מימי בית שני

3.53
Avg score
ד"ר אסתר אשל
3
Rated by
  • 4.7 Attendance Strictness
  • 3.7 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 2.7 Teaching Level
  • 3.7 The Workload
Be the first to rate ד"ר אסתר אשל on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play