פרופ' חיים מיליקובסקי

מבוא למדרש ואגדה

4.4
Avg score
חיים מיליקובסקי
1
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate פרופ' חיים מיליקובסקי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play