ד"ר רפאל ישפה

סוגיות בפילוסופיה יהודית בימי הביניים

2.8
Avg score
ד"ר רפאל ישפה
3
Rated by
  • 3.3 Attendance Strictness
  • 3.3 Course Difficulty Level
  • 2.3 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate ד"ר רפאל ישפה on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play