ד"ר חנוך בן-פזי

היבטים פסיכולוגיים במחשבה היהודית המודרנית

3.7
Avg score
ד"ר חנוך בן-פזי
2
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 3.5 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 4.5 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate ד"ר חנוך בן-פזי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play