חנה כשר

אמונה וקיום מצוות

3.8
Avg score
חנה כשר
1
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate חנה כשר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play