ד"ר רפאל ינקלביץ

פרקים בתולדות הבית השני

3.4
Avg score
ד"ר רפאל ינקלביץ
1
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 5 The Workload
Be the first to rate ד"ר רפאל ינקלביץ on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play