ד"ר שאול רגב

ירושליים לדורותיה (מתוקשב)

4
Avg score
ד"ר שאול רגב
1
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate ד"ר שאול רגב on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play