ד"ר ירון הראל

חיי הרוח והחברה של היהודים באימפריה העותמאנית

4
Avg score
ד"ר ירון הראל
2
Rated by
  • 4 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate ד"ר ירון הראל on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play