רביד קרנר

הרפואה עפ"י המקורות בעת העתיקה ובתקופת המשנה והתלמות

4.2
Avg score
רביד קרנר
2
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate רביד קרנר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play