משה יצחקי

מבוא למדע המידע

3
Avg score
משה יצחקי
1
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate משה יצחקי on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play