רחל קדר

יסודות תורת המידע

3.33
Avg score
רחל קדר
3
Rated by
  • 2 Attendance Strictness
  • 3.7 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 4.7 Teaching Level
  • 2.7 The Workload
Be the first to rate רחל קדר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play