ד"ר יצחק ברגל

עיבוד ספרתי של אותות 1 (DSP)

2.48
Avg score
ד"ר יצחק ברגל
12
Rated by
  • 2.3 Attendance Strictness
  • 3.1 Course Difficulty Level
  • 2.7 Teacher's Attitude
  • 2.8 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate ד"ר יצחק ברגל on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play