משה בן-סימן

תיאוריות בקרימינולוגיה

3.87
Avg score
משה בן-סימן
3
Rated by
  • 4.3 Attendance Strictness
  • 4.3 Course Difficulty Level
  • 4.3 Teacher's Attitude
  • 3.7 Teaching Level
  • 3.3 The Workload
Be the first to rate משה בן-סימן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play