פרופ' משה גת

חברה, פוליטיקה, ותרבות בעידן החדש

3.1
Avg score
משה גת
2
Rated by
  • 3.5 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3.5 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 2.5 The Workload
Be the first to rate פרופ' משה גת on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play