משה הלינגר

מבוא לממשל ופוליטיקה

3.55
Avg score
משה הלינגר
4
Rated by
  • 4.3 Attendance Strictness
  • 3.3 Course Difficulty Level
  • 3.5 Teacher's Attitude
  • 3.3 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate משה הלינגר on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play