ד"ר תמר זילברג

התערבויות משפחתיות בשיקום

1.69
Avg score
ד"ר תמר זילברג
52
Rated by
  • 2.1 Attendance Strictness
  • 2 Course Difficulty Level
  • 2.1 Teacher's Attitude
  • 2 Teaching Level
  • 2 The Workload
Be the first to rate ד"ר תמר זילברג on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play