ד"ר תמר זילברג

מבוא לפסיכולוגיה שיקומית- תואר שני

2.8
Avg score
ד"ר תמר זילברג
4
Rated by
  • 3.3 Attendance Strictness
  • 2.3 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 3.8 Teaching Level
  • 2.5 The Workload
Be the first to rate ד"ר תמר זילברג on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play