ד"ר אילנית חסון אוחיון

שיקום פסיכיאטרי

4.2
Avg score
ד"ר אילנית חסון אוחיון
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 4 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate ד"ר אילנית חסון אוחיון on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play