׳פרופ יוסי מעלם

מקרו ב׳

4
Avg score
יוסי מעלם
1
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 5 The Workload
Be the first to rate ׳פרופ יוסי מעלם on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play

1 Comments:

  • נהדר! יושבים מקשיבים ומצליחים במבחן , נדיר!!