דוקטור בתשבע גרסיאל

תיאור אישים ופעולותיהם בקוראן

2.33
Avg score
בתשבע גרסיאל
3
Rated by
  • 2.7 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3.3 Teacher's Attitude
  • 2.7 Teaching Level
  • 2.3 The Workload
Be the first to rate דוקטור בתשבע גרסיאל on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play

1 Comments:

  • מרצה חביבה מאוד וחייכנית. כמו סבתא נחמדה :) היא מוותרת על חיסורים לסטודנטים שמראים רצינות בכיתה ולא מזלזלים.