פרופסור יהודית רונן

הגירה

2
Avg score
יהודית רונן
2
Rated by
  • 1 Attendance Strictness
  • 2.5 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 3.5 Teaching Level
  • 2.5 The Workload
Be the first to rate פרופסור יהודית רונן on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play

1 Comments:

  • מרצה מדהימה שכולה נשמה.