פרופסור בן יהודה חמדה

יחסים בין לאומיים

1
Avg score
בן יהודה חמדה
1
Rated by
  • 1 Attendance Strictness
  • 2 Course Difficulty Level
  • 1 Teacher's Attitude
  • 1 Teaching Level
  • 1 The Workload
Be the first to rate פרופסור בן יהודה חמדה on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play

2 Comments:

  • לא להתקרב. שומר נפשו ירחק

  • שומר נפשו ירחק