׳פרופ לאוניד פייגל

פיסיקה כללית

3
Avg score
לאוניד פייגל
1
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate ׳פרופ לאוניד פייגל on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play