ד״ר אורלי תורגמן גולדשמיט

מבוא לסוציולוגיה

3.5
Avg score
אורלי תורגמן גולדשמיט
2
Rated by
  • 5 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 3 Teaching Level
  • 3.5 The Workload
Be the first to rate ד״ר אורלי תורגמן גולדשמיט on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play