פרופ' אלי וקיל

מבוא לנוירופסיכולוגיה- תואר שני

4
Avg score
אלי וקיל
2
Rated by
  • 4.5 Attendance Strictness
  • 5 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 3.5 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate פרופ' אלי וקיל on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play