יצחק דנה

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3.4
Avg score
יצחק דנה
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 3 The Workload
Be the first to rate יצחק דנה on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play