ליאור קליין

מתימטיקה2

3.1
Avg score
ליאור קליין
4
Rated by
  • 3.8 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 3 Teacher's Attitude
  • 2.8 Teaching Level
  • 3.5 The Workload
Be the first to rate ליאור קליין on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play