ד"ר אבינתן חסידים

מבוא למדעי המחשב

2.75
Avg score
אבינתן חסידים
4
Rated by
  • 3.5 Attendance Strictness
  • 3.3 Course Difficulty Level
  • 2 Teacher's Attitude
  • 4.3 Teaching Level
  • 1.5 The Workload
Be the first to rate ד"ר אבינתן חסידים on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play