פרופ' אמיר הרצברג

מבוא לרשתות תקשורת

3.4
Avg score
אמיר הרצברג
3
Rated by
  • 3.7 Attendance Strictness
  • 3 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 2.7 Teaching Level
  • 4 The Workload
Be the first to rate פרופ' אמיר הרצברג on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play