ד"ר יואב גולדברג

מבוא לתוכנות מונחה עצמים

2.92
Avg score
יואב גולדברג
5
Rated by
  • 3.6 Attendance Strictness
  • 3.2 Course Difficulty Level
  • 3.4 Teacher's Attitude
  • 2.8 Teaching Level
  • 2.8 The Workload
Be the first to rate ד"ר יואב גולדברג on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play