פרופ' אמיר עמיהוד

מבני נתונים

3.8
Avg score
אמיר עמיהוד
2
Rated by
  • 3 Attendance Strictness
  • 4 Course Difficulty Level
  • 5 Teacher's Attitude
  • 5 Teaching Level
  • 2 The Workload
Be the first to rate פרופ' אמיר עמיהוד on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play