ד"ר דוד (דודי) סרנה

מערכות הפעלה

3.8
Avg score
דוד (דודי) סרנה
2
Rated by
  • 4.5 Attendance Strictness
  • 3.5 Course Difficulty Level
  • 4 Teacher's Attitude
  • 4.5 Teaching Level
  • 3.5 The Workload
Be the first to rate ד"ר דוד (דודי) סרנה on iOS or Android
Download on theApp Store Get it on Google Play